Muối thảo dược ngâm chân Thái Hưng Relax Food

75,000 đ


893810575232
Muối thảo dược ngâm chân gồm có các thành phần
Muối khoáng - Thảo dược: Thổ phục linh, Địa lien, Dây đau xương, Đinh hương, Kê huyết đằng, Uy linh tiên, Quế chi, Ké, Sả....
Hướng dẫn Sử Dụng