Trà chùm ngây 20 túi lọc 5 gam

35,000 đ


893810575348
TRÀ CHÙM NGÂY THÁI HƯNG.
Trà Chùm ngây (Túi giấy 20 túi lọc 5g) là một sản phẩm của Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Hưng, một trong Top 50 Thương hiệu xanh Việt Nam 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng.